Yoga

Ordet yoga kommer från ordet yuj på sanskrit och betyder balans eller förening och det är exakt det som yogan är till för, att förena kroppen, sinnet och själen eller medvetandet. Yogan är en tusenårig träningsform för både kropp och sinne.

Vissa människor tror att yoga är religiöst eller tillhör en religion men så är inte fallet. Ursprunget återfinns i Indien och ses där som en helig vetenskap om livet. Det finns många olika former av yoga och flera av dem listas nedan. Enligt en studie från USA så är de fem vanligaste orsakerna till att man börjar med yoga att man vill öka flexibiliteten, minska stressen, träna, förbättra hälsan samt få fysisk träning.

Fördelar med yoga

Det finns många olika fördelar med att utöva yoga. Förutom att du håller dig i bra fysisk form så påverkar utövandet även ditt emotionella, mentala och andliga välbefinnande. Vad gäller det fysiska så ökar yogan din flexibilitet och styrka, tonar dina muskler, ger dig en bättre kroppshållning, förbättrar din andning, ger ökad cirkulation och kan även verka positivt på smärta. Då det är stort fokus på andningen så blir du mer närvarande och verkar mer i nuet. Att utöva yoga kan hjälpa dig i ditt vardagliga liv. Genom att släppa saker som är dåtid och som du inte kan göra något åt och därmed leva mer i nuet, kan du uppleva minskad stress och således ett ökat välbefinnande. Detta leder också till en ökad självkännedom.

I en studie med 210 personer fick utövarna redan efter 20 minuters yoga flera hälsofördelar. Bland annat förbättrades energiomsättning och insulinutsöndring. Samtidigt sänktes effekterna av stress och inflammatoriska reaktioner. Enligt studien kan man börja se hur yogan kan användas tillsammans med vissa läkemedel för att behandla och förebygga sjukdomar och tillstånd som exempelvis kronisk smärta, högt blodtryck samt depression.

Fördelar med yoga

Yoga i olika former

Hatha

Denna typ av yoga är en av yogans ursprungliga former. Man arbetar med fysiska övningar, meditation och koncentration. Syftet är att öka kroppsmedvetenheten, koncentrationen, välbefinnandet och energinivån.

Bikram

Bikram utövas i lokaler med över 40 graders värme. Denna typ av yoga är tuff och består av 26 olika övningar som görs två gånger. Syftet är att öka kroppens flexibilitet och stabilitet.

Ashtanga

Astanga är en fysisk och tuff form av yoga som inte passar nybörjare. Man arbetar med andningsövningar och olika serier där man byter ställning utan paus. Syftet är att förbättra välbefinnandet genom hård träning, vilket ska leda till att musklerna, lederna och de inre organen renas samt skapa balans i kroppen.

Iyengar

Denna typ av yoga är en mer gymnastisk och teknisk form, där ställningarna hålls längre än i andra former. Denna form passar alla, även äldre människor samt människor med olika funktionsnedsättningar och den kan användas som rehabilitering. Syftet är att få kroppen och andningen att verka tillsammans och att skapa fokus på kroppshållningen.

Power yoga

Denna typ av yoga härstammar från ashtanga-yogan och det finns vissa delar från aerobics. Precis som vid ett aerobicspass så kör man här hela passet från början till slutet utan pauser, vilket skiljer sig från vanlig yoga. Denna form passar alla och den syftar till att kombinera stretchning, styrketräning samt andningsövningar.

S.A.T.S yoga

Denna form av yoga är ny och påminner om poweryoga och kombinerar fysiska övningar med avslappning. Formen passar alla och är en lite mer funkig och anses vara lite mer lättillgänglig än de andra formerna.

Kripalu

Kripalu går ut på att arbeta i riktning mot att meditera i rörelse där syftet är att utforska och lösa känslomässiga konflikter.

Sivanada

Denna form är en spirituell form som går ut på att uppnå en förbindelse till en gud genom fysiska övningar, andningsövningar och avslappning.