Mindfulness

Mindfulness är ett förhållningssätt och en meditationsteknik som gör att din uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla utvecklas. Genom att medvetandegöra dina egna resurser kan du sedan utveckla dem. Genom en accepterande inställning, utan att bedöma eller värdera det du upplever, är du mindful och uppmärksam på det som händer omkring dig i nuet. En viktig del är också att du kan skapa en mer accepterande hållning, inte bara gentemot andra människor utan även mot dig själv. Har du en bra självbild kan detta påverka din hälsa.

Hur gör man för att bli mindful?

Du mediterar och övar. Det finns många platser i dag som erbjuder kurser och övningar i mindfulness. Med dessa övningar lär du dig att vara medveten, mindful, för att på så sätt göra klokare val och få verktygen till att klara av den press som säkerligen förekommer i ditt privat- och yrkesliv. Oavsett din specifika livssituation kan du minska stressen, minska ångest och nedstämdhet, hjälpa till att hantera smärta och bli mer uppmärksam och fokusera på det som är viktigt i ditt liv. Du kommer att kunna sova bättre och hantera förändringar på ett bättre sätt än tidigare. Alla dessa positiva fördelar kommer att kunna öka din livskvalitet. Det är dock viktigt att notera att forskningen har endast påvisat att mindfulness är bra, men exakt vilka positiva konsekvenser för den specifika individen kan ej forskningen påvisa ännu.

Regelbunden träning är bäst, till exempel 10 minuter två gång per dag. Det brukar underlätta att göra övningarna på en bestämd tid varje dag för att få in en rutin. Upplever du att du har svårt att ta dig tid, är korta övningar då och då bättre än ingen träning alls. Ofta räcker en veckas träning för att varva ner och uppleva en mindre trötthetskänsla. Men ju längre period du tränar, desto bättre blir också effekterna av din träning. Att träna och öva upp just medvetenheten och uppmärksamheten kräver ett visst tålamod och måste få ta den tid det tar.

Finns det något negativt med mindfulness?

Mindfulness gör att du stannar upp och är närvarande i nuet vilken kan leda till både positiva och negativa tankar. Vissa obehagliga minnen kan till exempel bli tydligare, vilket kan vara skrämmande. I övrigt är biverkningarna få. Anspänningen kan ibland göra att blodtrycket sjunker, vilket kan ge upphov till symtom som yrsel.

Vad mindfulnessen kan hjälpa till med

En viktig del i att bli mindful är att man som individ förstår varför man agerar och hur man agerar. Genom att man blir mer medveten och kan observera sig själv så kan man också lära sig vilka mönster som finns i livet. Självkänslan hos en individ utvecklas och formas redan under barndomen, och dessa erfarenheter gör att man agerar utifrån gamla mönster om och om igen utan att egentligen förstå varför eller reflektera över det. När du istället utövar mindfulness kommer du att lära känna dig själv och genom att bli medveten och acceptera dig själv och din omgivning, kommer det också bli lättare att påverka till en positiv förändring. För att agera på ett mer medvetet sätt finns det vissa minnesregler som man kan använda sig utav; stopp (koncentrera dig på andningen), observera (observera dig själv), acceptera (acceptera situationen som den är), svara annorlunda (kan du svara på ett annorlunda sätt istället för att välja något av dina gamla mönster?) och till sist gå vidare (älta inte någonting om det inte blev som du ville eller önskade utan var istället öppen för nästa ögonblick).

Förutom självinsikt så är även självmedkänsla ett område inom mindfulness. Det handlar om att hantera livet även om och när det kommer motgångar. Tanken är att du ska kunna trösta dig själv istället för att kritisera dig när livet är tufft. Området innehåller i sig tre delar; man ska möta smärtan genom att trösta och plåstra om men inte fastna i den utan gå vidare, insikten om att man inte är själv då alla människor lider eller har det tufft ibland samt att vara snäll mot sig själv.