Hälsa & Välbefinnande

Hälsa och välbefinnande har en stor del i vårt liv. Vi vill väl alla må bra och leva ett långt och hälsosamt liv. Men vad är egentligen hälsa och välbefinnande och vad betyder dessa begrepp? Begreppet hälsa är en komplex helhet som består av många olika delar. En god hälsa är en subjektiv upplevelse som kan ha variera. Den påverkas av individens egna förutsättningar, livssituation, förväntningar, erfarenhet och drömmar.

Världshälsoorganisationen, WHO, definierade begreppet hälsa år 1948: “Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning.” Hälsa är alltså en rättighet för alla människor i världen och det spelar ingen roll vilket kön, ålder eller etnicitet man har. Det spelar inte heller någon roll om man är sjuk eller har någon form av funktionsnedsättning. Även om hälsa är en rättighet, innebär det också att vi har en skyldighet gentemot såväl oss själva som gentemot samhället att leva ett hälsosamt liv.

Personer som är ohälsosamma, utgör inte bara en fara för sig själva. De kan dessutom utgöra en belastning för det företag de jobbar på och det samhälle som de lever i, då sjukfrånvaro och sjukvård kostar samhället och företagen enorma summor varje år.

Välbefinnande brukar definieras i tre olika områden. Det fysiska välbefinnandet handlar om fysisk aktivitet, sömn, matvanor med mera medan det psykiska välbefinnandet relateras till arbete, självständighet och att förstå och kunna påverka sin situation. Det sociala välbefinnandet innefattar istället relationer till andra människor, att känna sammanhang samt vårt behov av kärlek och känna oss sedda.

Välbefinnande leder till ett längre liv

Brittiska och amerikanska forskare gjorde en studie där de studerade över 9 000 engelsmän i 65-årsåldern. Studien kom ut år 2014 och påvisade att de testpersoner som hade en hög känsla av välbefinnande löpte 30 procent mindre risk att dö under studiens gång inom 8,5 år, jämfört med de som var minst nöjda. Slutsatsen som forskarna i studien kom fram till, var att vården borde ge människor förutsättningar till ett meningsfullt liv och inte endast koncentrera sig på att bota sjukdomar och behandla åkommor.

Känslan av välbefinnande är sammankopplat med syftet med sin tillvaro. Om individen upplever sig att ha ett syfte med sin tillvaro, till exempel att umgås med sina barnbarn eller att odla i sin trädgård, är chansen större att individen också har en hög känsla av välbefinnande.  Studien påvisade även att forskning inom detta område behövs och att det är oklart hur och hur omfattande känslan av välbefinnande går att påverka hos individen.

Att äta och dricka sig till en bättre hälsa

Du kan äta och dricka dig till en bättre hälsa. Väldigt många av de livsmedel som finns runt oss och i vanliga livsmedelsbutiker är så kallade superfoods. Begreppet superfood innebär att viss mat som du äter helt enkelt är bättre än viss annan mat. För att nämna några exempel på detta, är fisk och blåbär två livsmedel som gör under för din hälsa och motverkar olika slags sjukdomar och besvär. Om du dricker gröna smoothies, det vill säga smoothies innehållandes gröna livsmedel, så tar kroppen upp alla de livsviktiga näringsämnena som vi människor behöver från livsmedlen. En grön smoothie kan innehålla allt från örter som persilja till frukt och bladgrönsaker.

Anledningar till att leva hälsosamt

Psykisk ohälsa ökar i samhället. Denna kan bero på såväl vår stressade vardag, med höga krav från olika håll, samt det omgivande samhället med kontinuerliga intryck. Vi utsätts också för stora påtryckningar från reklam och andra håll, där vi luras att köpa livsmedel som kan vara direkt skadliga för oss. I vårt moderna samhälle har vi ständigt nära till mat, såväl nyttig som onyttig sådan. Natt- och kvällsöppna butiker gör att vi lätt kan få tag på onyttig mat när sötsuget faller på. Det är svårare än någonsin att hålla sig i form samt leva ett hälsosamt och sunt liv. Den som är tillräckligt motiverad kan dock lyckas med denna strävan, och skälen till att göra detta är många och goda.

Genom att leva ett mer hälsosamt liv, det vill säga att i större utsträckning tänka på vilka livsmedel du stoppar i dig samt att regelbundet röra på dig och sova ordentligt, får du flera fördelar som förbättrar din livskvalitet. Du minskar risken att drabbas av en mängd olika besvär och sjukdomar, samtidigt som motion och träning inte bara är väldigt nyttigt för den som vill hålla sig i form, utan också ger positiva psykologiska effekter. Även sömn och vila är en viktig del av ett hälsosamt liv, eftersom din kropp och själ måste få tid att återhämta sig mellan träningspassen.