Kiropraktor Hans Andersson, Din kiropraktor i Nacka, Stockholm

 info@kiropraktor.me 070-346 28 22  Denna text är skriven av kiropraktor Hans Andersson- Kiropraktor i Nacka, Stockholm

 Adress: Kiropraktor Hans Andersson, Ektorpsvägen 4A,2 tr, 131 47 Nacka


Ryggvärk, ryggskott, lumbago

 

Ryggvärk kan komma plötsligt eller smygande under kort tid och brukar då benämnas ryggskott eller akut lumbago. Långvarig ryggvärk eller återkommande ryggskott brukar benämnas kronisk lumbago. Ryggvärk kan kännas som trötthet eller molande värk, huggande eller skärande i ryggen. Ibland mer på eller på båda sidor av ryggen, det kan stråla ner mot benen eller fram mot magen eller ljumsken.

 

Målsättningen för den kiropraktiska behandlingen är att behandla orsaken till problemen och inte bara symtomet dvs. smärtan. Den kiropraktiska behandlingen inriktar sig främst på lederna, vilket är de delar av skelettet i vilket två eller fler ben, kotor möts och där rörelserna i kroppen sker 1. Den kiropraktiska justeringen sker med en snabb rörelse som öppnar upp leden och ett "knak" uppstår då pga. tryckförändringar i leden. Direkt efter justeringen kan man oftast se en dramatisk förbättring i rörelseförmågan i den behandlade leden. Även krampade och förkortade muskler behandlas med tryck och stretch. Ibland och då särskilt i det akuta skedet kan det vara svårt att hitta någon rimlig orsak till ryggvärken, det kan bero på att patienten har så pass ont eller är så orörlig att en ordentlig undersökning är utesluten. I dessa fall får man då försöka smärtlindra till att börja med och inrikta sig på en ordentlig undersökning och behandling vid nästkommande återbesök.

 

Ryggskott, akut lumbago

Ett akut ryggskott kan ses som ett sätt för kroppen att skydda sig mot skada. Vid ett ryggskott krampar musklerna ihop och det är detta som gör ont och gör det extremt svårt att röra sig, man brukar säga att ryggen "låser sig". Väldigt sällan men i ibland händer det att det finns en skada i ryggen t.ex. en disk som gått sönder och trycker på en nerv (diskbråck) och "rygglåsningen" förhindrar fortsatt rörelse i ryggen vilket minskar risken att något mer ska gå sönder. Graden av muskelkramp och intensiteten i ryggvärken är i det akuta skedet ganska sammanhängande.

 

 

  quadratus-lumborum1

Vid ett akut ryggskott är det oftast de lokala ryggmusklerna och då framför allt quadratus lomborum (QL) som har krampar ihop. Se bilden till vänster där de vita prickarna visar var de ömma punkter, triggerpunkter brukar finnas vid ryggvärk från denna muskel. Om krampen i ryggmusklerna mest sitter på ena sidan av ryggen blir man oftast böjd åt det hållet, alltså böjd i sidled. Personer med akut ryggskott kan se riktigt sneda ut och har ibland så ont att kryckor eller rullstol behövs vid förflyttning. De svåraste rörelserna att utföra i det akuta skedet brukar vara framåtböjning och sidoböjning samt i vissa fall bakåtböjning.

 

Behandling: vid ryggskott, akut lumbago syftar behandlingen till att lindra smärtan så att man kan fortsätta att hålla sig aktiv och röra sig. Behandlingen består av kiropraktisk justering mot de leder som inte rör sig som de ska. Musklerna behandlas ofta lokalt där det gör ont med syfte att de ska slappna av och tillåta rörlighet. Resultaten blir ofta en snabb smärtlindring som kan starta direkt efter behandlingen och ryggvärken avtar oftast de närmaste dagarna. När den akuta ryggvärken har släppt kan det vara en bra ide att göra en ordentlig undersökning för att se om det går hitta någon tydlig dysfunktion som kan ha orsakat problemen.

 

Långvarig ryggvärk, kronisk lumbago

Vid långvarig ryggvärk, kronisk lumbago är värken oftast inte lika skarp som i det akuta skedet men däremot så kan värken ligga på en konstant ganska hög nivå. I dessa kroniska fall är det mycket viktigt att göra en grundlig analys av hela kroppens funktion. Ofta sitter felet i samma område som symtomen finns dvs. i nedre delen av ryggen men ibland kan problemen orsakas av dysfunktioner i rörligheten i andra delar av kroppen som nacken, höften, foten med mera. Det kan t.ex. vara så att man är stel i höften och ryggen har fått kompensera genom att lederna har blivit överrörliga, vilket i sin tur kan orsaka lokala förslitningar i leder och muskler. Dessa förslitningar kan orsaka lokal värk och ömhet.

Behandling: består av specifik ledjustering mot orörliga och leder, inte bara i smärtområdet utan också på andra ställen i kroppen där det behövs. Specifik rehabiliteringsträning brukar behövas för att återställa muskelkoordinationen i det drabbade området. Även symtomlindrande behandling brukar behövas för att påskynda läkningen och minska ryggvärken lokalt. Den symtomlindrande behandlingen brukar bestå av tryck, stretching av påverkade muskler. 

 

Gå vidare för att läsa om vetenskapen gällande kiropraktisk behandling==>

 

Leg. Kiropraktor Hans Andersson - Med kiropraktik i Nacka, Stockholm

 

 E-post till kiropraktor Hans Andersson info@kiropraktor.me Kontakta Kiropraktor Hans Andersson i Nacka, Stockholm  070-346 28 22  Kontakta kiropraktor Hans Andersson för behandling – Kiropraktor i Nacka, Stockholm

 Adress: Kiropraktor Hans Andersson, Ektorpsvägen 4A,2 tr, 131 47 Nacka

 


 

  © Kiropraktor Hans Andersson 2009           E-post: